Fiskarlaget

Digitalisering i fiskerinæringen

Forvalte og utvikle neste generasjons medlemsorganisasjon

Om Fiskarlaget

Apphuset bistår Fiskarlaget med drift og vedlikehold av medlemssystemet, og har sammen med Fiskarlaget utviklet en mobilapp for medlemmer og båteiere. En organisasjon i endring, som på mange områder tas fra penn og papir til nye digitale flater. Vi har vært med på å ta en moderne og fremoverlent medlemsorganisasjon til nye digitale høyder ved å tilgjengeliggjøre informasjon på en riktig måte for organisasjonens medlemmer.

Vår rolle

• Konseptualisering  
• UX og visuell design
• .NET backendutvikling
• Mobilapp iOS/Android
• Funksjonalitet- og systemtesting

Digital flate for organisasjonens medlemmer

Apphuset tok over drift av medlemssystemet i 2020 med et uttalt mål om å gjennomgå en medlemsrettet digitalisering. Det ble definert klare mål om hva som var viktig i et digitalt initiativ.

I digitaliseringen er det lagt fokus på effektivisering av interne rutiner, og kostnadsreduksjon ved hjelp av smartere varslinger. Norges Fiskarlag ønsket en ekslusiv digital flate for organisasjonens medlemmer, som har til hensikt å synliggjøre Norges Fiskarlag som organisasjon, hva som blir gjort for medlemmene, og hvilke fordeler medlemskapene bærer med seg.

Det ble besluttet å gå for mobile apper for å sikre den beste opplevelsen av et digitalt medlemsforum.

Vi har flyttet medlemsdatabasen til sky og opprettet en felles API-plattform for medlemssystemet og appene. For å sikre identiteten til den enkelte fisker benyttes Vipps Login med BankID for ny-registreringer. For innlogging har medlemmet valget mellom å benytte Vipps, eller telefonnummer og engangskode. Spesielt Vipps Login har vært viktig da mange fiskere er ute på havet med kun satelittkontakt. Vipps Login muliggjør innlogging, og gjør at de kan holde seg oppdatert på hva som skjer i Fiskarlaget mens de er ute og fisker.

Med det tekniske grunnlaget som er laget står Fiskarlaget rustet til å ta flere steg med videreutvikling av medlemssystem, app og andre digitale flater.

“Apphusets gode organisering av utviklingsarbeidet/prosjektet har vært avgjørende for måloppnåelsen i prosjektet, noe Fiskarlaget er svært tilfreds med. Dette gjelder ikke minst prosjektorganiseringen, selve prosessarbeidet, synliggjøring av muligheter, og valg av løsninger.”
Erling Holmeset
Økonomisjef Fiskarlaget

Bakteppet for Fiskarlagets samarbeid med Apphuset er organisasjonens digitaliseringsstrategi, definert som et pågående arbeid med å utnytte tilgjengelig teknologi for å gjøre arbeid og tjenester enklere, bedre og mer effektive – for medlemmer, organisasjonen og ansatte.

Utvikling av Fiskarlagets medlemsapp har som mål å være den viktigste plattformen for digitale tjenester til medlemmene. Appen gir medlemmet oversikt over medlemskapet, og inneholder eksklusiv medlemsinformasjon, herunder nyhetsfeed, medlemsfordeler, tariffavtaler, kontaktopplysninger, kalenderfunksjon og næringsrelaterte høringssaker. Appen har videre en vervefunksjon og digital betalingstjeneste, og gir mulighet for segmentering og push-varsling slik at medlemmet selv i stor grad kan velge appens innhold og funksjonalitet.

12 år med digital skreddersøm og apputvikling

Ta kontakt