GAN ASCHEHOUG

Klassens favorittspill digitalisert

Overføring av læreboken Fire Ledetråder til digital plattform.
Pet illustrations

Om GAN ASCHEHOUG

Digital oppgaveløsning i undervisning gir barna et fortrinn i læring. Foruten den teoretiske kunnskapen som ligger til grunn benytter barna moderne, digitale verktøy på veien. Algoritmer gir grunnlag for å si noe om resultat av læreprosessen. Det overordnede målet var å overføre læreboken Fire Ledetråder til et moderne digitalt verktøy til alle skoleklasser. Spillet har til hensikt å styrke samarbeidsevnene til elevene. I den nye digitale versjonen av spillet er også lærer gitt et dashboard basert på algoritmer som gir innsikt i hvordan barna samhandler.

Positiv endring i læringsmetode
Fire ledetråder er laget på en fleksibel plattform, og bryter med det tradisjonelle penn- og papirverktøyet. Ved å levere spillet som en webapplikasjon for desktop og tablets utnytter man mulighetsbildet i brukergrensesnittet. Med en fleksibel plattform til grunn er spillet og interaksjonen tilrettelagt for at konseptet kan brukes i større grupper og klasserom.

Vår rolle

• Konseptualisering  
• UX og visuell design
• Webutvikling (Angular js)
• .NET backendutvikling
• Funksjonalitet- og systemtesting
User interface design

Digitalisering gjør veien til nye versjoner kortere

Etter å ha overført læreboken Fire Ledetråder til et moderne digitalt verktøy til alle skoleklasser, har GAN Aschehough også utviklet en ny versjon av spillet. I Mine Ledetråder er det elevene selv som lager spørsmål til de andre elevene. Fokuset flyttes fra samarbeid mellom elevene til egen tankegang og prestasjon.

Enkelt også for de minste
Brukeropplevelsene i Fire Ledetråder og Mine Ledetråder er utarbeidet og laget slik at også de yngste klassetrinn har gode forutsetninger for å gjennomføre spillene, uten komplikasjoner. Eleven velger bilde, skriver eller leser inn spørsmålstekst og de andre elevene svarer. Siden det er implementert tale til tekst funksjonalitet trenger ikke eleven å kunne lese for å være med i spillet. Dette gjør at spillet passer for en enda yngre målgruppe enn dets forgjenger Fire Ledetråder.

User interface design

Designfokusert

I Fire Ledetråder får læreren gjennom et dashboard innsikt i gruppedynamikk og detaljer rundt hvordan gruppen og individene i gruppen har kommet frem til løsningen. I samme dashboard får læreren innsikt i hvilke spørsmål som er laget i Mine Ledetråder, og hvordan de enkelte elevene har svart på andres spørsmål. Dette gjør evalueringsprosessen effektiv og gir lærer et hjelpemiddel for en mer treffende oppfølging på individnivå.

User interface design

Digitalisering i praksis

Ledetråder-spillene skal gradvis introduseres i klasserom over hele landet. Den skalerbare plattformen gjør implementeringen fleksibel, og lar Aschehoug gradvis tilpasse seg klassenes og skolenes behov. Der Fire Ledetråder tar spørsmål og oppgaver fra lærebøker for elevene til å diskutere sammen er det i Mine Ledetråder eleven selv som lager spørsmål og alternativer. Læring går derfor på å lage spørsmål og alternativ for de andre elevene. GAN Aschehoug har på kort tid klart å erstatte klassens favorittspill med en engasjerende digital læringsopplevelse, og videreutviklet favorittspillet til flere versjoner av det.

12 år med digital skreddersøm og apputvikling

Ta kontakt