NextGenTel

Forbedret kundereise og dialog

Selvbetjeningsapp for ditt kundeforhold.
Kids playing with an iPad

Om NextGenTel

NextGenTel ønsket en smidigere kundereise og økt kundetilfredshet. Ved å fokusere på selvhjelp i en intuitiv digital kundereise er intern drift på kundesenter effektivisert, kundene får en positiv brukeropplevelse og merkevaren styrkes.

Det fremkom i vårt forprosjekt for NextGenTel et behov for å endre dagens kundereise og kundedialog. Viktig informasjon må være lett tilgjengelig for å få en friksjonsfri brukeropplevelse og for å redusere behovet for å kontakte kundeservice. Nye forretningsmål kom frem i undersøkelser, og produktspesifikasjoner for ny løsning ble til deretter.

Ved hjelp av en smart selvbetjeningsløsning på mobil enhet står nå kundene friere til å oppgradere og nedgradere sine tjenester etter eget ønske, uten behov for assistanse i prosessen.  

Vår rolle

• Konseptualisering  
• UX og visuell design
• iOS og Android apputvikling
• Angular frontend webutvikling
• .NET backendutvikling (Azure stack)
• Funksjonalitet- og systemtesting

Kundeservice når som helst

Å tilgjengeliggjøre selvhjelp på håndholdt mobil enhet gjør tjenesten mer fleksibel for kunden. Rask onboarding, gjenkjenning av brukere i hushold og samling av tjenester i husholdets feed er avgjørende for en smidig kundereise på tvers av husholdningen.

Forenkling og oversikt

I applikasjonen introduserte vi en hjem-skjerm, en feed som gir kunden full kontroll over egne engasjement og en enklere mulighet for å betale fakturaer. Feeden er et sted der kunden får oversikt over all interaksjon med NextGenTel, informasjon generelt, samt pågående og avsluttede saker. Kryssalg av bredbånd, TV og andre tilleggstjenester er gjort lett tilgjengelig, og brukergrensesnittet er tilrettelagt for alle.

Kundeservice sin lille hjelper

Ved å gi kunde full kontroll i en intuitiv kundereise reduseres antall henvendelser for enkel brukerhjelp hos kundesenter. Kundesenter effektiviseres, og kan fokusere på oppgaver som baserer seg på å øke kundetilfredshet, samt drive videreutvikling- og mersalg av produkter og tjenester.
NextGenTel iOS app design

Kundereise på egne premisser

NextGentel har forbilledlig valgt åpenhet og mer makt til sine kunder. Det er tilrettelagt for at kundene skal gjennomføre kundereisen på egne premisser. Dette resulterer i at kundesenter får færre henvendelser som omfatter formidling av status på pågående saker og hjelp til tilleggstjenester, og dersom kunden mot formodning har behov for direkte dialog med kundesenter, har kundesenteret nå større kapasitet til å besvare henvendelser.

Skalerbart dedikert team

Apphuset ble valgt som leverandør på bakgrunn av leveransen under forprosjektet. For å oppnå de laveste ratene og den høyeste forutsigbarheten inngikk man en avtale med et dedikert team på 6 spesialister. Et tett samarbeid mellom NextGenTel og våre lokale prosjektledere og designere gjorde prosessen transparent, og kunden hadde gjennom hele prosjektforløpet mulighet til å skalere design- og utviklingsressurser etter behov. Tjenestene videreutvikles og driftes med det samme teamet.

12 år med digital skreddersøm og apputvikling

Ta kontakt