Reitangruppen

App-plattform for markedsledende retailer

Helhetlig digital strategi, fra ansatte til sluttkunder.

Om Reitangruppen

Reitan Convenience omfatter Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland, Lietuvos Spauda i Litauen, Northland i Norge og Caffeine Roasters i Litauen, Latvia og Estland. Med over 2 200 utsalgssteder fordelt på 7 land har Reitan Convenience en markedsledende posisjon i alle landene de opererer i.

Apphuset har designet, utviklet og forvaltet Reitan Convenience sine kunde-apper i nærmere 8 år. Appene er utviklet i samarbeid med teknologipartnere og har blitt en viktig lojalitetsbygger i de nordiske landene. Kundeapplikasjonene blir nå komplementert med en helhetlig satsning mot egne ansatte og partnere. En konsolidert plattform der flere interne prosesser integreres i samme løsning.

Vår rolle

• Konseptualisering  
• UX og visuell design
• iOS og Android utvikling
• Webapp utvikling (React)
• .NET backendutvikling (Azure stack)
• Funksjonalitet- og systemtesting

Fra overordnet til lokalt eierskap, med kontroll

Ved å samle manuelle prosesser i et nytt brukergrensesnitt, med smarthet som knytter de ulike tredjepartsløsningene sammen, åpner det seg muligheter for å flytte administrerende prosesser lokalt. Ansatthåndboken er gjort digital, i en forbedret løsning. Lokale kjøpmenn kan ved hjelp av den nye selvhjelp-løsningen utføre flere oppgaver på egenhånd enn tidligere.

Digitale brukerverktøy basert på brukerens tilgang

Kjøpmenn og de ansatte bruker app, bestillingsnettside, ansatthåndbok o.a. som verktøy i sin arbeidshverdag. Basert på brukerens tilgang presenteres verktøy for brukerens rolle. Alle brukere logges inn via AzureAD, og et Azure API Management mellomlag validerer og håndterer informasjonen som hentes fra forskjellige kanaler. Azure Search indeks sammenstiller kildene i ett enkelt søk for brukeren. API Management og mellomlaget gjør at integrasjoner med flere systemer og smarte løsninger raskt kan implementeres.

Effektive verktøy gjør arbeidsdagen enklere

Vi har vært med på reisen fra å lage intuitive trafikkgenererende konsepter for kundene til Reitan Convenience, til å effektivisere arbeidsdagen til de ansatte. Sammen med Reitan har vi modernisert manuelt styrte, utdaterte prosesser, digitalisert kundereisen, og samlet interne verktøy i en konsolidert tjeneste. Reitan har lykkes med å effektivisere internsystem, rutiner og prosesser for å skape en enklere arbeidsdag for alle involverte.

12 år med digital skreddersøm og apputvikling

Ta kontakt