Apphuset som IoT-partner

For å styrke vår satsning innenfor effektivisering av arbeids- og forretningsprosesser for våre kunder så har Apphuset fokusert på å styrke kompetansen innenfor ulike IoT-plattformer. Som din IoT-partner kan vi tilby fullverdige IoT-løsninger uavhengig av underliggende leverandører og teknologi.

Våre anbefalte plattformer

  • Telenor MIC
  • Azure IoT Central & Hub
  • AWS IoT
  • Google Cloud IoT

Fokuser på brukeropplevelsen

Ved å gi ansvaret for IoT til Apphuset så kan vi bruke deres tid på brukeropplevelsen løsningen skal gi. Vi sørger for at alle APIer til tilgjengelig slik at innhentede data kan brukes på deres kundeflater eller hentes ut i andre interne systemer på enklest mulig måte.
Apphuset har lang historikk med å lage de beste brukeropplevelsene. Sammen med vår tekniske kunnskap om IoT så er vi i stand til å realisere dine mest komplekse forretningsidéer og komme ut med et solid produkt.


Slik kommer du i gang med IoT

Alle store sky-leverandører, telecom bedrifter og leverandører av sensorikk har IoT plattformer som er teknologisk gode og krever lite arbeid for å komme i gang på.
Det er uansett en del valg som må gjøres før man starter et nytt prosjekt og vi bidrar med den kompetansen vi har for å sørge for at dere finner en plattform som er best egnet til deres bruk og eksiterende teknisk infrastruktur.
Her er noen steg til hvordan du enkelt kommer i gang med din løsning.


1. Sensorer

Det første man må gjøre er å finne ut av hva som skal fjernstyres eller måles samt vite litt om miljøet der enhetene skal leve.

• Hvilke data trenger vi ut til enheten eller fra enheten?

• Hvor ofte og hvor mye data skal vi sende?

• Skal sensorene bruke strøm eller batteri?

• Hvilke tilkoblingsmuligheter har vi? (Wi-Fi, mobilnett, Blåtann osv.)

• Skal de monteres innendørs eller skal de tåle røft klima?

• Hvilken underliggende kommunikasjons-bærer støtter enhetene?

Hvis du allerede har sensorer eller vet hvilke du trenger så gå rett til steg 2. Les mer om sensorer lenger nede.


2. Velg IoT plattform

Når du har din første sensor eller mange eksisterende sensorer så er det på tide å koble disse opp i IoT-løsningen. Denne prosessen kan i de fleste tilfeller gjøres i løpet av få dager!

• Ta kontakt med Apphuset for å få hjelp til valg av plattform

• Uavhengig av valgt plattform så gjør vi jobben med å få denne opprettet med deres konto

• Verifiser at valgte sensorer kommuniserer med valgt IoT-plattform

• Start å innhente data fra samt snakke med dine devicer


3. Fokuser på sluttbrukerne

Ved å ha all sensorikk tilknyttet en IoT-plattform så åpner det seg et hav av muligheter for å bruke plattformen til formål som tjener din bedrift.

• Benytt APIer for å integrere innsamlede data eller tilgjengeliggjøre funksjoner fra eksisterende løsninger

• Skreddersy nye løsninger tilpasset ditt behov

Når du er en kunde av Apphuset så vil vi månedlig sjekke at dere er fornøyde med løsningen samt ta imot innspill på ønsket forbedringer. Vi bistår også med integrasjonsarbeid mot eksisterende løsninger samt kan levere helt tilpassede brukergrensesnitt på f.eks. mobil eller web for å møte din bedrifts egne behov.


Sensorer

IoT handler om å snakke med enheter - store eller små. I mange tilfeller gjelder dette fjernstyring av maskiner eller kjøretøy eller bare innsamling av data som f.eks. temperatur eller vannstand.

I de aller fleste tilfeller så finnes det hyllevare-sensorer som man kan kjøpe og koble rett opp i IoT-plattformen, mens i mer komplekse løsninger så må vi samarbeide med produsenter av enhetene slik at disse blir spesialtilpasset bruken.

Eksisterende sensorer 🖲

Om du allerede har sensorer så kan disse mest sannsynlig kobles rett i IoT-plattformen om de enten benytter MQTT/TLS eller CoAP på LTE-M eller NB-IoT nettverk. Sensorene registreres i IoT-plattformen via plattformen selv eller brukergrensesnitt levert av Apphuset.

Innkjøp av sensorer 🛒

Om du er usikker på hvilke sensorer du bør ha til ditt bruk så er vi behjelpelige med å finne de rette slik at du enklest og billigst mulig får din løsning realisert. Det finnes et godt utvalg av hyllevare-sensorer som dekker de fleste behov.

Tilpassede sensorer 🛠

Om du trenger tilpassede devicer så kan vi hjelpe med å sette deg i kontakt med alternative produsenter. Produsentene kan følge spesifikasjoner for å gjøre devicene plattform-ready, men dette er i stor grad standard og vil i de fleste tilfeller være kjent for produsentene.

Strøm eller mobildekning er ikke nødvendig

Utviklingen med ulike sensorer går veldig raskt og på dette feltet kommer det nyheter hver måned. Batterilevetiden utøkes kontinuerlig ved å forbedre batteriene samt ved å optimalisere teknologien i enhetene. Mange sensorer som tidligere krevde kontinuerlig tilgang på strøm er nå tilgjengelig på batteri og noen sensorer kan stå på i 10 år uten at man trenger å bytte batterier.

Det er også fullt mulig å benytte sensorer utenfor mobilt dekningsområde. Ved å benytte LoRA-teknologien så kan man ha sensorer på dyr eller utstyr som er opp til 15 kilometer inn i fjellheimen. Typisk bruksområde er for å overvåke buskap eller demningsanlegg som er utenfor mobildekning.


Ta kontakt så hjelper vi deg i gang med IoT-satsingen din.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.