Rekruttering etter pandemien

Aldri før har etterspørselen etter IT-kompetanse vært høyere - og vi leter alle etter de samme talentene

Som et resultat av pandemien har vi endret måten vi arbeider på. Den plutselige pandemien skapte utfordringer, men også muligheter. At man kan utføre arbeid hjemmefra, arbeid som tidligere i langt større grad var knyttet til fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen har blitt den nye normalen. Pandemien gjorde også at mennesker endret jobbfelt, eller pensjonerte seg tidlig. Den nye arbeidshverdagen, den hybride versjonen, har påvirket vår livsstil. Med stadig større etterspørsel etter kompetanse innen IT og teknologi er også rekrutteringsprosessene snudd på hodet. Bedriftene i tidligere konservative industrier er blitt IT-hus, eller har i det minste akseptert at IT og teknologi inkorporeres i fundamentet for bedriftens fremtid. Det er langt flere bedrifter om de beste kandidatene, og det er derfor viktigere enn noen gang å holde tritt med trender og teknologi for å tiltrekke seg de riktige kandidatene.

Vi har sett nærmere på hvilke trender vi tror vil være med å endre HR og rekruttering de neste 5 årene.


Teknologi spiller flere roller i prosessen

Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams er ikke bare verktøy man benytter på jobb, men også i ansettelsesprosessen. Virtuelle intervjuer sparer tid og eliminerer de geografiske grensene – noe som igjen gjør det mulig for rekrutterere å møte flere talentfulle kandidater.

I følge shrm.org var 70 % av Linkedin-brukere enige om at hybrid ansettelse (virtuelt og personlig intervju) vil bli den nye standarden i rekrutteringsprosessen.


Strategi for mangfoldsrekruttering (DEI)

DEI (mangfold, likeverd og inkludering) er i følge siste rapporter i ferd med å bli en av de viktigste grunnene til valg av arbeidssted for dagens arbeidssøkere.

Det å jobbe et sted hvor en kan være sitt autentiske jeg, omfavne forskjeller og føle tilhørighet er nå nærmere faktorene ‘lønn’ og ‘personlig utvikling’ enn noen gang tidligere.

Spesielt internasjonalt kan det å omfavne forskjeller og skape et flerkulturelt arbeidsmiljø gjøre at bedriften din til skiller seg ut fra andre. En god og genuin rekrutteringsstrategi for mangfold kan bidra til å vise både eksisterende ansatte og potensielle nye kandidater at selskapet tar disse temaene på alvor.


Rekrutteringsstrategi bør inneholde

  • Forpliktelse til mangfold, rettferdighet og inkludering – kandidater gjenkjenner når denne ikke er genuin.
  • Kommunikasjon av verdier og synlig engasjement for å tiltrekke kandidater.
  • Åpen kommunikasjon og god intern informasjonsflyt som sikrer at alle føler seg komfortable.


Spesifikke roller er etterspurt

World Economic Forum anslår at innen 2025 vil teknologi skape minst 12 millioner flere arbeidsplasser enn den ødelegger. Det er et tegn på at digitalisering og automatisering i det lange løp vil være netto positivt for samfunnet. Forrester estimerer størst etterspørsel for dataforskere (94% økning) og cybersikkerhetseksperter (10% økning).

Økt etterspørsel innenfor teknologi fører til høyere gjennomsnittslønninger i jobbene innenfor feltet.

Rekrutteringsutfordringer under pandemien

1. Mulighet for fleksibilitet i hvor man jobber

Selv om det for noen er frustrerende og demotiverende å jobbe hjemmefra er det mange som finner det mer produktivt enn å gå på kontoret på heltid. Tidsbruk knyttet til reisevei, familielogistikk og generell fleksibilitet er noen eksempler på hvorfor en hybrid versjon av arbeidssted er viktig. Flere og flere bedrifter legger til ekstern eller hybrid arbeidspolicy for å tilfredsstille behovene til sine ansatte.

2. Digitalisert rekrutteringsprosess

Ettersom flere kan se jobbmulighetene dine, kan antallet søkere øke. Digitale verktøy gjør prosessen raskere og mer praktisk. Rekruttering gjennom digitale verktøy utvider kandidatmassen, og muligheten for digitale intervjuprosesser kan bringe talentfulle kandidater fra hele verden.

3. Jobbferdigheter er i utvikling

I følge Linkedin økte ferdigheter tilknyttet personlig utvikling med 44 % blant rekrutterere i 2020. “Soft skills”, og da spesielt tilpasningsevne, er blitt viktigere for organisasjonene fordi ansatte må kunne håndtere endringer i større grad enn tidligere.

4. Sørg for at potensielle ansatte vet om mulighetene

I starten av pandemien var det knyttet stor usikkerhet til hvordan fremtiden ville se ut - det var vanskelig for arbeidssøkere å finne nye jobber. Samtidig som etterspørselen har økt, har også kandidater brukt tid på å tilegne seg etterspurt kompetanse. Sørg for at dine utlyste stillinger og behov blir sett av riktig målgruppe.


Konklusjon

Ta i bruk ny teknologi, og følg med på dagens trender for optimalisere din rekrutteringsprosess. Kandidater i dag er mer bevisst på arbeidsforhold, selskapers verdier og muligheter for fleksibiltet. Jo lenger bort fra pandemien vi kommer, jo mer vil disse trendene endre seg. Teknologi vil på sin side kontinuerlig også utvikle seg, og både mennesker og bedrifter må omstille seg. Tilpasningsevne er og vil være en av de viktigste ferdighetene som både arbeidsgivere og arbeidstakere trenger for å skille seg ut.. nå, og i nærmeste fremtid.

På utkikk etter nye utfordringer?

Se hvilke muligheter som finnes hos oss i Apphuset her.Ta kontakt så hjelper vi deg i gang med IoT-satsingen din.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.