Hvordan kan et utvidet utviklingsteam hjelpe deg med egen utvikling og vekst i 2022?

Under pandemien økte etterspørselen for IT-kompetanse og utviklingstjenester. Organisasjoner fikk plutselig dårlig tid når det ble større krav til digitale løsninger, internt og i samhandling med kunder og samarbeidspartnere. I etterdønningene av pandemien har ikke etterspørselen bare hatt en jevn økning - den har eskalert. IT er, og blir i større grad inkorporert i fundamentet til organisasjoner i alle bransjer, og det finnes ikke nok tilgjengelig kompetanse til å gjennomføre denne transformasjonen raskt nok. I denne artikkelen forklarer vi vår modell for et utvidet utviklingsteam. Vi ser på hvordan et slikt team kan hjelpe virksomheten din med å ta unna teknisk gjeld, og effektivt tilrettelegge for videre vekst.

Programvareutvikling - hvordan gjøres det i dag?

For å kunne forklare fordelene med et utvidet utviklingsteam ønsker vi først å forstå de mest tradisjonelle måtene å drive programvareutvikling på. Vi velger her å dele disse inn i fire hovedkategorier; egne ansatte, norske konsulenttjenester, outsourcing og hybrid outsourcing.

Egne ansatte

Bedriften finner riktig kandidat med riktig kompetanse til riktig tid. Programvareutvikleren er ansatt av bedriften og håndterer utviklingsoppgaver tilknyttet bedriftens eksisterende produkter og tjenester.

Konsulenttjenester

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt (f.eks: programvareutvikling), og tilbyr sine tjenester til bedrifter. Bedriften presenterer konsulenthuset en oppgave, og konsulenthuset leverer en passende konsulent i en periode til bedriften for å løse oppgaven, gjerne sammen med en gruppe av bedriftens egne ansatte.

Outsourcing

Denne forretningsmodellen bygger på å ha ansatte utenfor eget selskap for å utføre oppgaver som tradisjonelt sett blir utført internt av selskapets egne ansatte. Outsourcing skiller seg fra tradisjonelle konsulenttjenester fordi oppgaven blir i sin helhet flagget ut til et selskap, fremfor å leie inn konsulenter som sammen med egne ansatte gjennomfører oppgaven internt. Outsourcing er en praksis som vanligvis gjennomføres av selskaper som et kostnadsreduserende tiltak - det finnes i dag tusenvis av tilbydere av kompetanse innen programvareutvikling verden over. I utviklingsland og mellominntektsland, på grunn av makroøkonomiske faktorer og lavere velferd, tilbys slike utviklings-tjenester til en lavere rate enn i Norge. 


Hybrid outsourcing

Programvareutvikling er i stadig endring. Metoden å arbeide på blir mer og mer agil fordi det til stadighet dukker opp krav til å utføre endringer underveis i et utviklingsløp. Tid og evne til å raskt lansere ny programvare har blitt viktigere faktorer de siste årene. Innenfor outsourcing er dette en utfordring - endringene skal kommuniseres og forstås, innenfor stramme tidslinjer. Selv om verden stadig blir mindre finnes det enda store kulturforskjeller, spesielt innenfor kommunikasjon og arbeidsmetodikk. Forskjeller knyttet til forventninger, forståelse, tid og gjennomføring er kritiske faktorer. Nettopp dette har ført til at flere og flere bedrifter har sett til en hybrid løsning av outsourcing - en blanding av egne ansatte og norske konsulenthus med egne lokale avdelinger i utlandet. På denne måten er konsulenthuset broen mellom kunde og egen avdeling - og en har i forhold til utfordringene nevnt over full kontroll på alle ledd i organisasjonene. Bedriftene opplever mindre friksjon, og det er lavere krav til at bedriftene selv må håndtere potensielle endringer og utfordringer som dukker opp underveis.

I 2022 er etterspørselen etter IT-kompetanse i Norge og verden rekordhøy. Den er så høy at det er store utfordringer med å få tak i tilstrekkelig senior utviklingskompetanse i samme fart som bedriftene ønsker å utvikle sine produkter og tjenester.
I utgangspunktet har man gjennom outsourcing og hybrid outsourcing tilgang til en større pool av senior IT-kompetanse, fordi man benytter kompetanse verden over. Men også på verdensbasis møter man utfordringer knyttet til rekruttering når hele verden ser etter de samme talentene. Vi har skrevet mer om dette her.

Hva er så et utvidet utviklingsteam?

Et “extension team”, eller “utvidet utviklingsteam” direkte oversatt, er en gruppe spesialister innenfor programvareutvikling; håndplukket kompetanse basert på behov er satt sammen i et team som blir tildelt et prosjekt eller engasjement over tid. Dette teamet jobber som en forlenget arm til bedriftens egen utviklingsavdeling eller prosjektgruppe. Teamet håndterer nye eller eksisterende utviklingsarbeid for bedriftene - uten at det kreves mye investert tid i etablering av disse teamene eller for å innarbeide nye arbeidsmetodikker.

Hvordan har COVID-19 påvirket selskaper som driver med programvareutvikling?

Pandemien har gjort at virksomheter har vært nødt til å endre retningslinjer og tilpasse seg den nye normalen. Større fleksibilitet rundt fysisk tilstedeværelse på kontoret, og muligheten for å i større grad benytte hjemmekontor er et resultat av tiltakene som ble innført under pandemien. 

Fjernarbeid, og arbeid hjemmefra er ikke et nytt konsept i IT-bransjen, ettersom flere IT-selskap har tillatt deler av denne kulturen tidligere som et insentiv til økt frihet under ansvar for sine utviklere. Når det nå i så stor grad skal praktiseres av alle så dukker det opp andre utfordringer som er verdt å merke seg. Begrenset arbeidsområde og utstyr, forstyrrelser, følelsesmessige bekymringer og generell arbeidsinnstilling er alle faktorer som bidrar til at det er vanskelig å definere om fjernarbeid og virtuelt samarbeid er den beste veien å gå for alle. 

Bedrifter har, særlig i starten av pandemien, også vært nødt til å utsette ansettelser av nye medarbeidere på grunn av innstramming av budsjett og en en usikker fremtid. Dette førte hos mange til en flaskehals i ellers sunne og kontinuerlige rekrutteringsstrategier.

Fremtiden for programvareutvikling i 2022

Veksten av ny teknologi og mulighetsrommet det gir har vidtrekkende konsekvenser for programvareutviklingsindustrien. Vi ser hele tiden nye trender som endrer fremtidsbildet dramatisk. Det er ikke lengre bare fagfolk innen IT som behøver å oppdatere seg kontinuerlig, organisasjoner må sørge for at de er aktivt oppmerksom på nye utviklinger, og bør tilnærme moderne arbeidstrender og nye samarbeidsrom med nysgjerrighet og interesse.

Fordeler med et utvidet utviklingsteam

I tillegg til å dekke behovene knyttet til oppnåelse av forretningsmål vil et skreddersydd utviklingsteam være satt sammen basert på eksisterende interne muligheter og tilgjengelighet av egne ressurser. På den måten kan man spare både tid og penger med et skreddersydd utviklingsteam. En bedrift øker også sine sjanser til å identifisere nye muligheter, og skape merverdi for bedriften.

Vi ser nærmere på noen av de viktigste grunnene til hvordan et utvidet utviklingsteam kan hjelpe organisasjonen din:

Lavere driftskostnader

Bedriften er ikke forpliktet til å holde utviklerne på lønnslisten etter at produktet eller tjenesten er ferdigstilt - vi administrerer ansettelsen av utvidelsesteamet ditt.

Bedre tilpasningsevne, mer effektiv tidsbruk

Organisasjonen kan fokusere på strategi, tilpasning og endring knyttet til overordnede forretningsmål. Bruk tid på innsikt, analyser, salg og markedsføring; prioriter vekst.


Eksponering for nye talenter innen teknologi

Bedriften får tilgang til våre svært kompetente senior programvareingeniører, designere, service designere og spesialister innen brukeropplevelse/brukergrensesnitt (UX/UI).

Hjelp til riktig fokus i grunnleggende forretningsdrift

Våre Produkteiere og Scrum-mestre har lang erfaring med effektiv prosjektgjennomføring og forretningsdrift. I våre leveranser jobber våre produkteiere tett med dine egne prosjektledere for å definere prosjektets mål, milepæler og drive effektiv kontinuerlig utvikling. Vi ønsker å være gode rådgivere for å bedre prioritere kortsiktige og langsiktige oppgaver.

Effektiv og enkel administrasjon av utviklingsressurser

Hva slags ferdighetssett og kompetanse ditt utvidelsesteam bør bestå av definerer vi sammen. Spesialister innenfor programvareutvikling, systemarkitektur, design, service design og UX/UI er tilgjengelig på forespørsel, og kan skaleres opp eller ned i henhold til prosjektets behov og krav; også underveis. Dette gir din bedrift en effektiv og fleksibel skalering.

Konklusjon

Det stilles stadig økt krav til programvare- og produktutvikling, og vi ser en økende generell modernisering i de aller fleste industrier. Aldri før har det vært viktigere å ha et solid, kompetent og tilpasningsdyktig utviklingsteam. Vi har stor tro på at bedrifter, med hjelp av god veiledning, vil ha suksess med å benytte et skreddersydd kompetanseteam innenfor design og programvareutvikling. Et riktig utvidet utviklingsteam vil effektivisere og fremskynde utviklingen av produktene eller tjenestene dine, samtidig som du øker produktiviteten i organisasjonen din.

Ta kontakt for å finne ut mer om hva vi kan gjøre sammen med din bedrift, og hvilke muligheter dere har med et utvidet utviklingsteam fra Apphuset på laget.

Kontakt oss

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang med IoT-satsingen din.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.