Appsens

Ny IoT-teknologi redder liv

Aktør med revolusjonerende teknologi innenfor helsesektor med behov for smart design for tiltenkt målgruppe.

Om Appsens

Det anslås at cirka 150.000 nordmenn lever med hjerteflimmer i dag, og at en tredjedel ikke vet om det selv. Hver dag får åtte nordmenn hjerneslag som følge av nettopp hjerteflimmer. At flimmeret ikke alltid er regelmessig, gjør at det kan være vanskelig å oppdage for helsepersonell som ofte gjør målinger som ikke varer lenger enn noen minutter.

Appsens har utviklet en trådløs sensor som overvåker hjerterytmen i én til to uker. Appen, sensoren og backendet gjør sanntidsanalyser av innsamlet data og gir brukeren umiddelbar tilbakemelding om sin hjertehelse. Apphusets oppgave var å designe og utvikle en mobilapplikasjon som kobler seg til sensorene og samler inn data som videresendes til et backend for helsedata. Målgruppen for ECG 247 er først og fremst mennesker eldre enn 60 år og derfor er brukervennlighet og god kommunikasjon til sluttbrukerne viktige egenskaper med løsningen.

Vår rolle

• Konseptualisering  
• UX og visuell design
• iOS og Android utvikling
• Webutvikling (Angular js)
• .NET backendutvikling (Azure stack)
• Funksjonalitet- og systemtesting

Brukervennlighet for mindre segment

Med en nasjonal representativ gruppe på 150.000 aktive hjerteflimmer i dag, er potensialet til dette produktet på verdensbasis enorm. Den mest utsatte gruppen er i alderen 60+. Pasient-grensesnittet er intuitivt og visuelt, og skal være enkelt å forstå. Appen kommuniserer også sensitive data, noe som gjør det viktig at brukerveiledning, visuelle analyser og videreformidling av data er forklarende og føles trygt.

Med banebrytende teknologi liggende til grunn er brukergrensesnittet i en native mobile app nødvendig for å oppnå kommunikasjonen aktøren ønsket. Fleksibilitet i varslinger, responstid og design var avgjørende for den ønskede sømløse kundereisen.

Verktøy for fastlegen

Når testen er gjennomført blir bruker presentert for resultatene i appen. Man kan deretter velge å videresende resultat til egen fastlege. Fastlege har, med samtykke fra sin pasient, tilgang til data og resultatet av testen. I tillegg til å lage et visuelt oversiktlig resultat for pasient, er det tilrettelagt for visning av mer avanserte data for den fagkyndige fastlege. Dette gir fastlegen bedre forutsetning for kommunikasjon og behandling av pasient.

12 år med digital skreddersøm og apputvikling

Ta kontakt