Prosjektleder eller produkteier?

Det er mye forvirring rundt forskjellene mellom en prosjektleder og en produkteier. De jobber sammen for å oppnå et felles resultat i prosjektet, men de utfyller hver sin rolle. I denne artikkelen søker vi å gi deg svar på hovedforskjellene mellom en produkteier og en prosjektleder.

Hva er en prosjektleder?

En prosjektleder er ansvarlig for riktig gjennomføring og levering av et prosjekt til rett tid. Hovedoppgaven til en prosjektleder er å garantere for at resultater basert på kvalitetskrav og forventninger oppnås. Innenfor programvareutvikling har prosjektledere gjerne teknisk bakgrunn og forståelse siden de jobber tett sammen med utviklerne. 


Er prosjektledere nødvendig innen programvareutvikling?

Prosjektlederrollen er en av de viktigste rollene i ethvert programvareselskap fordi det i stor grad handler om administrasjon av komplekse prosjekter som skal leveres innenfor en viss tidsramme. Prosjektleders rolle vil være å balansere tid, budsjett og omfang. For best mulig måloppnåelse innenfor gitt forventning og tidsramme er det viktig at prosjektleder ser det store bildet, og overser detaljene i prosjektet.

Før prosjektet starter er prosjektleder ansvarlig for å gjøre de nødvendige avklaringene med kunde og brukergrupper, risiko og arbeidsmetode, og identifisere og koordinere de riktige ressursene som skal benyttes i prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for omfang, budsjett og tidsramme for prosjektet, og gjennomfører gjennomgang av delmål og resultat av sprinter sammen med kunde. Det er også prosjektleder som er ansvarlig for å koordinere endringer i mål og planer underveis, og utføre korreksjoner dersom det av ulike årsaker oppstår risiko tilknyttet prosjektets ferdigstillelse.

Hva er en produkteier?

"En produkteier er den som er ansvarlig for å sikre verdien av arbeidet som teamet utfører.” - Ken Schwaber

En produkteier er en person som har til oppgave å planlegge og priorietere oppgaver for Scrum-teamene. Produkteiere spesifiserer omfanget av arbeidet som skal implementeres og administreres for å oppnå ønsket resultat. 

Produkteier må samarbeide med interne og eksterne ressurser for å generere den beste produktplanen. Rollen er avhengig av kommunikasjon med kunde og rapporterer til ledelsen for å etablere den endelige produktvisjonen.

Produkteiere er også ansvarlige for den endelige formen og kvaliteten på produktet. Produkteieres arbeid bør derfor fokusere på å analysere tanker og ideer om produkt samtidig som de må holde seg oppdaterte på de siste markedstrender.

Produkteiere vil alltid prøve å se det store bildet når det kommer til hvordan man får jobben gjort på best mulig måte. De må forstå bindeleddet mellom marked og bruker for å kunne lage en visjon av kundens virkelige utfordringer og muligheter, og best mulig beskrive dette på en enkel måte.


Hva gjør en produkteier?

Å være en produkteier betyr å ta seg av ende-til-ende prosess ved å:

  • Konseptualisere: Forestille seg hvordan produktet vil se ut, hvilke problemer det skal løse og hvordan resultatet skal bli.
  • Utførelse: For å realisere et godt produkt må produkteiere jobbe strategisk med interessenter i og utenfor organisasjonen, ofte også gjennom et produktutviklingsteam. 
  • Lansering: Sørge for at produktet tas ut i markedet med størst mulig sannsynlighet for suksess.

Hvorfor trenger du å vite forskjellen på en produkteier og en prosjektleder?

Komplekse prosjekter som har flere grupper involvert må ha en god gjennomføringsplan. Prosjektleder og produkteier kan jobbe parallelt for å hjelpe prosjektet med å lykkes på best mulig måte.


Hvorfor er prosjektledere nødvendig, og hvorfor trenger du dem?

  • Motivere teamet ditt

Bygge positiv energi for at teamet skal fungere godt, støtte oppunder teamets arbeid og redusere stress og friksjon som kan oppstå i arbeidet. I prosjekter innen programvareutvikling vil det alltid oppstå endringer og modifikasjoner underveis. 

  • Takler hindringer som inntreffer

I et prosjekt vil en alltid møte hindringer i forskjellige retninger. Beslutningene rundt hvordan man løser disse utfordringene avhenger av prosjektlederen. Prosjektleder må analysere og prioritere hvilke utfordringer og problemer som skal løses først og sist. Det er viktig at prosjektleder forstår problemet raskt, og finner de riktige løsningene så fort som mulig.

  • Øke engasjement og kobling mellom bedrift og kunde

Prosjektleder spiller en nøkkelrolle under kommunikasjon til interessenter. Prosjektet kan implementeres på riktig måte hvis prosjektleder har lykkes med å identifisere risiko, problem og samsvar.


Hvorfor trenger du produkteiere?

  • Å gjennomføre produktutvikling under påvirkning av kunde og brukere

Produkteiere må enkelt kunne forklare prosessene i produktutviklingen til både kunder og interessenter. Denne måten å kommunisere og prioritere på gir verdi til virksomheten. Produktkunnskap er en svært viktig del av prosessen for å sikre at teamet oppfyller alle kravene som er satt.

  • For å hjelpe til med omfang og visjon

Produkteier lager og forankrer planer på et mindre overordnet nivå for å kontrollere produktutviklingsprosessen. På denne måten er teamet fokusert, og holder seg på riktig spor hele veien.

  • For å administrere produktets backlog

Målet er her å få inkrementell produktutvikling til å bli levert på en god måte. Under sprintmøter bør produkteier sette opp kriterier for håndtering av backlog for å takle eventuelle problemer mens produktet testes. Ved å gjøre dette kan produkteier legge til eller fjerne oppgaver i backlog, samt justere prosessen etter tilbakemeldinger før neste sprint.

Konklusjon

Hva er forskejllen mellom en produkteier og en prosjektleder?

Prosjektledere må balansere omfang, budsjett og tidspunkt for et prosjekt, inkludert gjennomgang av hvert trinn i utviklingsprosessen.

Produkteiere har på sin side ansvar for å planlegge og prioritere oppgavene i trinnene.

Ethvert utviklingsprosjekt har behov for begge rollene. Utviklingsprosjekter vil bli mer effektive når man kjenner til ansvaret som hviler på disse personene.


Ta kontakt så hjelper vi deg i gang med IoT-satsingen din.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.