Konsept & arkitektur

Lær mer om hvordan vi håndterer starten av et prosjekt gjennom innsikt og planlegging.

I ethvert prosjekt er det nødvendig å starte med å definere hva man ønsker å oppnå med en fremtidig tjeneste eller en digital transformasjon. Hvem er tjenesten for, og hvorfor?

Samtidig er det svært viktig å forstå hvordan bedriften i dag henger sammen fra et teknisk ståsted, og hvilke muligheter man har. Vi blir kjent med bedriften fra et strategisk og kommersielt ståsted, og med teknisk arkitektur og integrasjoner.

Langsiktige samarbeid og tillit

Vi har gjennomført over 400 digitalprosjekter for våre kunder og partnere, og vet godt at hver kunde har ulike behov og metoder for samarbeid. Vi tilpasser oss hver enkelt kunde, og følger samtidig kjente og velutprøvde metoder for å sikre best mulig forståelse og leveranse.

Innsikt og ambisjoner

Den mest effektive måten å vurdere et samarbeid på er å møtes til en presentasjon av partene. En åpen diskusjon om tiltenkt prosjekt eller målsetning. Få ting er så verdifullt som et førsteinntrykk av ambisjon, muligheter og eventuelle begrensninger.

Etter en første introduksjon vil vi kunne tilby en gjennomføring av et innsiktsarbeid. Denne innsikten har til hensikt å gi kunde et realistisk bilde på hvordan en digital tjeneste kan bli, og hva som skal til for å realisere prosjektet.

Vi leverer en anbefalt strategi basert på interne og eksterne undersøkelser, samt visuelle skisser og prototyper av de viktigste delene av løsningen. Innsiktsarbeidet gir oss et nødvendig grunnlag for å kunne estimere tid og kostnad for prosjektet, samt foreslå en passende teknologistack og samarbeidsmodell for implementasjon.

Høykvalitets digitalt håndverk

Vi tilbyr ressurser innenfor en rekke fagområder. Rådgivere hjelper med strategi og undersøkelser. Arkitekter tilrettelegger for integrasjoner og spesifikasjon. UX-, interaksjon- og motiondesignere bidrar til brukeropplevelser med mening og et visuelt håndverk å være stolt av. Våre backend- og frontendutviklere jobber tett med løsningsarkitekter og designere for å sørge for en optimal teknisk leveranse.

“Bakteppe for Fiskarlagets samarbeid med Apphuset er organisasjonens digitaliseringsstrategi, definert som et pågående arbeid med å utnytte tilgjengelig teknologi for å gjøre arbeid og tjenester enklere, bedre og mer effektive – for medlemmer, organisasjonen og ansatte.”

- Erling Holmeset, Økonomisjef i Fiskarlaget

“Bakteppe for Fiskarlagets samarbeid med Apphuset er organisasjonens digitaliseringsstrategi, definert som et pågående arbeid med å utnytte tilgjengelig teknologi for å gjøre arbeid og tjenester enklere, bedre og mer effektive – for medlemmer, organisasjonen og ansatte.”

– Erling Holmeset
Økonomisjef i Fiskarlaget

Les videre på noe annet