Sekal

Visualisering i sanntid sparer milliarder

Aktør med behov for forenklet og mer effektiv lesbarhet av komplekse datasett i drillingprosess.

Om Sekal

Sekal er et internasjonalt teknologiselskap som tilbyr et svært grundig softwaresystem, ekspertise på direkte dynamisk monitorering og integrert automatisert drillprosess i olje- og gassindustrien. Sekal bruker data fra forskjellige pågående drillingprosesser, og ved hjelp av algoritmer forutser og optimaliserer dette drillingen.

Vår rolle

• Konseptualisering  
• UX og visuell design
• Webutvikling (Angular js)
• .NET backendutvikling
• Funksjonalitet- og systemtesting

Effektivisering av drift

Vår løsning er laget for riggene som ikke enda er helautomatisert.

DrillTronics, Sekals programvare, genererer kalkuleringer og råd i drillingprosessen. Programvaren gjør det mulig å helautomatisere drift på rigger. Å gå fra manuell til automatisert rigg er en stor endring. Vår løsning gir i denne prosessen visuell støtte og retningslinjer på riggene som enda ikke er helautomatiserte. Dette gjør det mulig for aktøren å bevise for riggene at det ved å følge prosessene reduserer failure rate, effektiviserer drift og gir gevinst.

Ved å utvikle et moderne webinterface for drillingoperatørene effektiviseres driften, og avvikene reduseres. Det er et ønske om å drifte driller i så stor fart som mulig i henhold til hva som er forsvarlig. Den webbaserte løsningen gir støtte og retningslinjer for drilloperatøren og minimerer failure rate. Smarte animasjoner og gjennomtenkt design er avgjørende for et godt verktøy. Varslingssystemet reduserer avvik, sparer operatørene for tid og aktøren for penger.

Designfokusert

Gitt viktighet av nøyaktighet, og effekt av funn i potensielle avvik er brukergrensesnittet i løsningen designet svært oversiktlig. Løsningen gir både visuelle varslinger og lydvarsler når man nærmer seg et objekt i for stor fart. Løsningen kan sammenlignes med varslingssystemet i en moderne bil. Systemet bremser ikke for deg, men gir informasjon om hva operatøren bør gjøre. Animasjonene er derfor svært gjennomtenkt og presise.

Løsningen kobles direkte på APIet som tilbys fra drillingsystemet, slik at det kan installeres direkte på riggen.

Skalerbart dedikert team

Sekal valgte Apphuset som leverandør på bakgrunn av vårt internasjonale team og kompetanse. Vår kjennskap til prosessene gjennom arbeid med andre internasjonale selskap i bransjen ga grunnlag for en effektiv prosess. Utviklingsmiljøet har erfaring med komplekse prosesser og datavisualisering. Lokalt prosjektlederskap, UX’ere og arkitekter gjorde prosessen transparent. Sekal hadde gjennom hele utviklingsforløpet mulighet til å skalere design- og utviklingsressurser etter behov.

12 år med digital skreddersøm og apputvikling

Ta kontakt