Sekal

Vekst gjennom bærekraftig skyløsning

Energi
Frontend
Cloud/Backend
UX/UI

Sekal utvikler software og tilbyr ekspertise som sikrer og effektiviserer boreprosessen

Utvidet R&D team

Ved hjelp av algoritmer og effektiv utnyttelse av data gir Sekal effektiv beslutningsstøtte som optimaliserer boreprosessen. Sekals teknologi reduserer den totale boretiden, både via færre tekniske feil og ved økt borehastighet. Dette leder til lavere CO2-utslipp fra riggene. Sekal ønsker å tilby en løsning som kommuniserer bedre med sluttbrukerne, og som legger til rette for økt automatisering og intelligens i borreprosessen.

Integrert verdikjede

Sekal har tidligere vært begrenset av at data blir delt i et lukket system på riggene. Vår jobb er å erstatte dette systemet med en moderne skybasert løsning, slik at dataen kan deles på tvers av hele verdikjeden. Ved å tilgjengeliggjøre data kan arbeidsprosessen automatiseres, og beslutningsstøtten økes gjennom bedre visualisering mer intelligens i boreprosessen. 
Målet er til slutt å helautomatisere boreprosessen for å gjøre den mer kostnadseffektiv og tilgjengelig for flere oljeoperatører. Den skybaserte løsningen er en byggestein som gjør det mulig å hjelpe en hel industri ved hjelp av økt sikkerhet, lavere kostnader og reduserte utslipp. 

Utvikler dobbelt så raskt

Økt involvering av sluttbruker har vært viktig når vi sammen med Sekal har trimmet utviklingsprosessen – fra kundeinnsikt og idéutvikling til levert løsning. For å øke kvaliteten på produktutviklingen og utnytte kompetansen i R&D-avdelingen har vi gjort prosessen mer smidig. I engasjementet har vi sett på hva som fungerte godt tidligere, og hva som har hatt potensiale for å gjøres bedre.

Vi har hjulpet Sekal med å spisse utviklingsprosessen gjennom å: 
- etablere mekanismer for å prioritere prosjekter i en Agile PMO
- gjennomføre designprosesser og tech-review før man bestemmer seg for å utvikle
- innføre agile coach for å sikre prioriteringen og flyten i utviklingsløp
- etetablere ny branch-strategi 

Vi har sammen med Sekal mer enn doblet hastigheten i utvikling, og fått på plass mekanismer som gjør at ressursene brukes på prosjekter som er validert av brukere og bygger opp under selskapets langsiktige strategi. Vi har bygget ned siloene i selskapet, og prosessen hjelper oss med å minimere teknisk gjeld. 

Visualisering

For å hente ut gevinstene av skyløsningen og den økte tilgangen på data, før boreoperasjonen er helautomatisert, bistår vi Sekal med å få frem mer data og visualisere dataene for sluttbrukeren, gjennom nye brukergrensesnitt. Skal visualiseringen bli effektiv er vi avhengig av å forstå hvordan data brukes i boreprosessen. Derfor har vi sammen med Sekal gjort et dypdykk i arbeidshverdagen til sluttbrukerne for å forstå:

- hvilken informasjon som er relevant 
- når den er relevant, og 
- hvordan den skal presenteres 

Når vi har oversikt over dette har vi mulighet til å bruke dataen til å fortelle en historie som gir støtte og retning for boreoperasjonen.

Andre prosjekter

No items found.
Sekal

Vekst gjennom bærekraftig skyløsning

Energi
Frontend
Cloud/Backend
UX/UI

Sekal utvikler software og tilbyr ekspertise som sikrer og effektiviserer boreprosessen

Ved hjelp av algoritmer og effektiv utnyttelse av data gir Sekal effektiv beslutningsstøtte som optimaliserer boreprosessen. Sekals teknologi reduserer den totale boretiden, både via færre tekniske feil og ved økt borehastighet. Dette leder til lavere CO2-utslipp fra riggene. Sekal ønsker å tilby en løsning som kommuniserer bedre med sluttbrukerne, og som legger til rette for økt automatisering og intelligens i borreprosessen.

Vår rolle
  • Utvidet R&D team

Integrert verdikjede

Sekal har tidligere vært begrenset av at data blir delt i et lukket system på riggene. Vår jobb er å erstatte dette systemet med en moderne skybasert løsning, slik at dataen kan deles på tvers av hele verdikjeden. Ved å tilgjengeliggjøre data kan arbeidsprosessen automatiseres, og beslutningsstøtten økes gjennom bedre visualisering mer intelligens i boreprosessen. 
Målet er til slutt å helautomatisere boreprosessen for å gjøre den mer kostnadseffektiv og tilgjengelig for flere oljeoperatører. Den skybaserte løsningen er en byggestein som gjør det mulig å hjelpe en hel industri ved hjelp av økt sikkerhet, lavere kostnader og reduserte utslipp. 

Utvikler dobbelt så raskt

Økt involvering av sluttbruker har vært viktig når vi sammen med Sekal har trimmet utviklingsprosessen – fra kundeinnsikt og idéutvikling til levert løsning. For å øke kvaliteten på produktutviklingen og utnytte kompetansen i R&D-avdelingen har vi gjort prosessen mer smidig. I engasjementet har vi sett på hva som fungerte godt tidligere, og hva som har hatt potensiale for å gjøres bedre.

Vi har hjulpet Sekal med å spisse utviklingsprosessen gjennom å: 
- etablere mekanismer for å prioritere prosjekter i en Agile PMO
- gjennomføre designprosesser og tech-review før man bestemmer seg for å utvikle
- innføre agile coach for å sikre prioriteringen og flyten i utviklingsløp
- etetablere ny branch-strategi 

Vi har sammen med Sekal mer enn doblet hastigheten i utvikling, og fått på plass mekanismer som gjør at ressursene brukes på prosjekter som er validert av brukere og bygger opp under selskapets langsiktige strategi. Vi har bygget ned siloene i selskapet, og prosessen hjelper oss med å minimere teknisk gjeld. 

Visualisering

For å hente ut gevinstene av skyløsningen og den økte tilgangen på data, før boreoperasjonen er helautomatisert, bistår vi Sekal med å få frem mer data og visualisere dataene for sluttbrukeren, gjennom nye brukergrensesnitt. Skal visualiseringen bli effektiv er vi avhengig av å forstå hvordan data brukes i boreprosessen. Derfor har vi sammen med Sekal gjort et dypdykk i arbeidshverdagen til sluttbrukerne for å forstå:

- hvilken informasjon som er relevant 
- når den er relevant, og 
- hvordan den skal presenteres 

Når vi har oversikt over dette har vi mulighet til å bruke dataen til å fortelle en historie som gir støtte og retning for boreoperasjonen.

Skalerbart dedikert team

For å bistå Sekal har vi inngått en strategisk partneravtale med lang tidshorisont som følger Sekals vekstplan. Avtalen gir Sekal tilgang på vårt team av rådgivere, arkitekter, designere og utviklere, både lokalt og internasjonalt. Over 20 ansatte jobber teamet i dag. Fleksibiliteten i denne modellen gjør at nødvendig kompetanse kan hentes inn ved behov, og størrelsen på teamet og sammensetningen kan endres avhengig av hva som er behovet.   


Tilgangen til et internasjonalt rekrutteringsnettverk gjennom Apphuset har vist seg å være svært nyttig for å kunne hente inn nødvendig ekspertise. I et etterspurt marked har den nødvendige kompetansen blitt rekruttert inn i teamet når det har vært behov, og prosjektene har over tid hatt tilfredsstillende fremgang.