Design & brukeropplevelse

Gjennom en årrekke har vi dyrket prosessene rundt det å skape de beste brukeropplevelsene på digitale flater. Ulike brukergrupper krever ulike interaksjoner. Vi hjelper deg med å skape meningsfulle digitale designopplevelser for dine kunder.

Strategi og design

Teknologi er kjernen i vår daglige verden, og vårt mål er å bygge funksjonelle, meningsfulle digitale produkter og tjenester. Vi hjelper kundene våre med å finne løsninger som forbedrer menneskers liv. Vi bygger tjenester som øker produktiviteten, bedrer kommunikasjonen og øker samhandlingen. Vi strekker oss langt for å styrke merkevaren til våre kunder, og har hele tiden som mål å forsterke våre kunders forbindelse til produktene- eller tjenestenes brukere.

Unike digitale opplevelser

Din merkevare og personlige opplevelse av eget produkt eller tjeneste skal gjenspeile følelsen og brukeropplevelsen dine kunder sitter igjen med. Disse erfaringene må dyrkes nøye, slik at produktene dine formidler riktig budskap, og skaper den verdien du søker at det skal gjøre. Ofte strekker det seg lengre enn enkle logoer, farger og animasjoner; Det handler om å overgå forventningene til brukeren, i den verden brukeren lever i.

Interaksjon som betyr noe

Gjennom grundige prosesser og fullverdige brukeropplevelser hjelper vi kundene dine med å identifisere seg med merkevaren din. Vi søker å hjelpe deg med å skape produkter og tjenester som gir en følelsesmessig tilfredsstilende produktopplevelse, og som overgår brukerens forventninger.

“Når det kommer til designarbeidet av Proximars merkevare er vi svært fornøyd. Dialogen var fra start til slutt god, og det er et team som var enkelt og behagelig å jobbe med. Designet gjenspeiler målgruppen vi ønsker å bli assosiert med, og engasjementet i sin helhet var en ryddig og effektiv prosess.”

- Pål Grimsrud, CFO at Proximar

Uansett om opplevelsen er en mobilapplikasjon, et nettsted eller en IoT-installasjon bør alle samhandlingspunkter med kunde behandles som en unik mulighet til å kommunisere med brukeren på en positiv måte. Dette er den grunnleggende tilnærmingen bak det vi gjør i Apphuset. Vi begynner med å forstå deg, og hva som er viktig for deg og din bedrift, vi lærer å forstå dine kunders behov, og vi bygger løsninger som binder teknologi og mennesker sammen.

Les videre på noe annet